De Monsterkamer

Unlearning Exercises. Rosie Eveleigh

Rosie Eveleigh kwam naar De Monsterkamer om papier uit te zoeken voor het boek Unlearning Exercises.

Leren is vaak voortgangsgericht, institutioneel gestuurd en gericht op het vergaren van kennis, vaardigheden en gedrag. Daarentegen is afleren gericht op vormen van kennis en de (on)bewuste werking van manieren van denken en doen. Afleren wijst op een actief kritisch onderzoek van normatieve structuren en praktijken om bewust te worden en zich te ontdoen van de vanzelfsprekende “waarheden” van theorie en praktijk. Dit boek deelt het proces van het afleren, gebruikt kunst- en kunstinstellingen als locaties voor het afleren, en het ‘Casco Art Institute: Working for the Commons’ als een experimentele case.

Unlearning bij een kunstorganisatie heeft geleid tot collectieve lessen voor het afleren die de omstandigheden, manieren en implicaties van een bepaalde groep van kunstarbeiders uitdrukken. Het runnen van een kunstinstelling is onherroepelijk verbonden met de angst en stress van constant bezig zijn om dingen zichtbaar te maken in competitieve en hiërarchische omstandigheden. Deze drukte veroorzaakt de gebruikelijke onderwaardering van wat vaak onzichtbaar blijft – zogenaamde reproductieve werken zoals schoonmaken, repareren en verzorgen. Afleringsprocessen maken plaats voor sociale transformaties die leiden naar de cultuur van gelijkheid en verschil die we de “cultuur van de commons” noemen.

Unlearning Exercises: Art Organizations as Sites for Unlearning deelt een reeks ‘unlearning exercises’ als voorstellen om nuttig te zijn voor en aangepast binnen andere specifieke (institutionele) contexten in en buiten de kunsten. Deze oefeningen variëren van dagelijkse praktijken zoals ‘Cleaning Together’, tot ogenschijnlijk onoplosbare kwesties zoals collectief auteurschap en eerlijk loon. Het biedt ook inzicht in het levendige en langdurige collectieve afleerproces. De oefeningen komen samen met persoonlijke verslagen, essays, politieke kritiek en collectieve gesprekken, en vormen een veelzijdige kritiek op geïnstitutionaliseerde gewoonten tijdens het bestuderen en oefenen van het afleren.


← Vorige
Volgende →