De Monsterkamer

Voor nu en nog eens. Femke Doove

Femke Doove kwam naar De Monsterkamer om een papier te zoeken voor het binnenwerk van het boek dat ze publiceerde n.a.v. haar afstuderen aan de Fotoacademie.

Het fotoboek Voor nu en nog eens is ontstaan door een fascinatie voor plekken die herinneringen van mensen in zich vasthouden. Wie wij zijn als mensen door de plekken waar we een binding mee hebben, familielijnen en de rode draad die door onze leven lopen, intrigeren Femke Doove.

Haar aandacht in dit project is gericht op de mens en zijn herinneringen, op de mens en haar omgeving waaraan ze betekenis ontleent. Doove portretteert tijd als een fluïde begrip. Het gaat haar echter niet om het tonen van de vergankelijkheid van een plek. De aandacht is juist gericht op het vasthouden aan en de betekenis van herinneringen.

Femke Doove: “In het huis met deze mensen voel ik de sporen van het verleden. Ik wil laten zien hoe een plek en haar bewoners één worden. Ze horen bij elkaar. Ze zijn elkaars verlengde geworden.”


← Vorige
Volgende →