De Monsterkamer

Design Dedication. Adaptive Mentalities in Design Education. Tessa Meeus

Ontwerpers Tessa Meeus en Alex Walker kwamen naar De Monsterkamer om papier uit te zoeken voor het boek Design Dedication. Adaptive Mentalities in Design Education.

Design Dedication is een pleidooi voor flexibiliteit binnen het designonderwijs, vóór de aanpasbaarheid van educatieve kaders en keert zich af van gestandaardiseerde rigide onderwijsstructuren. Het uitgangspunt van dit boek is om (design-)studenten een sociaal betrokken en politiek bewuste werkpraktijk te laten ontwikkelen die zich verhoudt tot de actualiteit. Op deze manier leidt de opleiding de designer op tot een maker die zich weet te verhouden tot de wereld om zich heen en in zijn/haar praktijk uit te drukken wat er volgens hen toe doet. Hoe kan design bijdragen aan sociale, politieke, culturele en economische vraagstukken? Hoe kan ontwerp helpen bij het voorstellen van een andere toekomst? Het is van essentieel belang dat ontwerpers begrijpen hoe ze hun specifieke positie en vernieuwingskracht kunnen inzetten om een positie in te nemen in hedendaagse discussies.

Design Dedication onderzoekt hoe een onderwijsinstituut deze ontwikkeling bij haar studenten kan ondersteunen en waarborgen en verantwoordelijkheid voor kan nemen. De Design-afdeling van het Sandberg Instituut neemt deze overwegingen als uitgangspunt; om hiërarchie in de opleiding te vermijden en uit te gaan van de kracht van het collectief.

Verweven met de tekst is een brede selectie interessante afbeeldingen opgenomen, alle van werk dat ontwikkeld is bij of in het kader van de Design-afdeling van het Sandberg Instituut in Amsterdam (Het Sandberg Instituut verzorgt de Masteropleidingen van de Gerrit Rietveld Academie).

Ontwerper Tessa Meeus kwam naar De Monsterkamer om papier uit te zoeken voor het boek Design Dedication. Editor: Annelys de Vet.

Ontwerper Tessa Meeus kwam naar De Monsterkamer om papier uit te zoeken voor het boek Design Dedication. Editor: Annelys de Vet.Ontwerper Tessa Meeus kwam naar De Monsterkamer om papier uit te zoeken voor het boek Design Dedication. Editor: Annelys de Vet.

Ontwerper Tessa Meeus kwam naar De Monsterkamer om papier uit te zoeken voor het boek Design Dedication. Editor: Annelys de Vet.

Ontwerper Tessa Meeus kwam naar De Monsterkamer om papier uit te zoeken voor het boek Design Dedication. Editor: Annelys de Vet.

Tessa Meeus
Alex Walker

Voor meer drukvoorbeelden op dit papier, klik hier


← Vorige
Volgende →