De Monsterkamer

Architecture of Appropriation. On Squatting as Spatial Practice. Maud Vervenne

Het boek Architecture of Appropriation. On Squatting as spatial practice. Maud Vervenne

Maud Vervenne kwam naar de Monsterkamer om papier uit te zoeken voor de Architecture of Appropriation. On Squatting as Spatial Practice.

Architecture of Appropriation. On Squatting as Spatial Practice benadert kraken als architectonische praktijk. De publicatie onderzoekt een serie voorbeelden van gekraakte locaties in Nederland, door middel van architectonische tekeningen, interviews en archiefmateriaal. Op deze manier worden de ruimtes en oral histories gedocumenteerd, en vormt het project een basis voor nieuw aquisitiebeleid voor het Rijksarchief voor de Nederlandse architectuur en stedenbouw.

Twee pagina's uit Architecture of Appropriation. On Squatting as spatial practice. Maud Vervenne Twee pagina's uit Het boek Architecture of Appropriation. On Squatting as spatial practice. Maud Vervenne De rug van het boek Architecture of Appropriation. On Squatting as spatial practice. Maud Vervenne Close up van het boek Architecture of Appropriation. On Squatting as spatial practice. Maud Vervenne Het boek Architecture of Appropriation. On Squatting as spatial practice. Maud Vervenne Twee pagina's uit het boek Architecture of Appropriation. On Squatting as spatial practice. Maud Vervenne Twee pagina's uit het boek Architecture of Appropriation. On Squatting as spatial practice. Maud Vervenne


← Vorige
Volgende →