De Monsterkamer

65 years of the European Cultural Foundation. Virginie Gauthier

Virginie Gauthier kwam naar De Monsterkamer om papier uit te zoeken voor de jubileumuitgave 65 years of the European Cultural Foundation.

Een publicatie in de vorm van een lijvig magazine, uitgegeven ter ere van het 65-jarige jubileum van de European Cultural Foundation in 2019. Het boek is rijk aan archiefmateriaal en kijkt terug op en reflecteert over de gebeurtenissen en bezigheden van de stichting in het verleden.


← Vorige
Volgende →