De Monsterkamer

Print is kracht en duurzaamheid

Op 25 augustus 2011 publiceerde staatssecretaris Atsma de notitie Meerwaarde uit afval, ook wel de Afvalbrief genoemd. In de notitie komt papieren reclamedrukwerk (en de verpakking daarvan) niet bepaald positief aan de orde. De bewindsman roept op tot minder reclamedrukwerk. Folders zouden beter kunnen worden aangevraagd via internet. Het papiergebruik moet worden verminderd. De oproep komt ongenuanceerd over en lijkt te zijn ingegeven door een persoonlijke afkeer tegen huis-aan-huis reclamemateriaal.

Papier is een natuurproduct, gemaakt van de hernieuwbare grondstof hout. Mede door de papierindustrie is het bosoppervlak in Europa in de afgelopen 50 jaar met 30% toegenomen. Die industrie is koploper in de biobased economy. Hout levert een positieve bijdrage aan de reductie van het CO2-probleem. Nederland is wereldkampioen hergebruik van papier en karton. 89% van het nieuw op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 78% van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled oud papier. Met de grondstof papier lijkt op milieugebied niet veel mis. Kijk voor meer informatie op www.papierenkarton.org.

Tel daarbij op de initiatieven van de verspreiders. Sinds 1976 bestaat het systeem van de NEE-NEE en NEE-JA brievenbusstickers. De burger beslist zelf of hij wel of geen reclamedrukwerk en/of gratis huis-aan-huiskranten wenst te ontvangen. In 2010 had 18% van de brievenbussen een sticker, per jaar komt daar ongeveer één procent bij. Denk ook aan de segmentatie en optimalisatie van verspreidgebieden. Industrie en gebruikers van papier werken hard aan materiaalpreventie. Over verdere verhoging van recyclingcijfers en de scheiding van afval (kunststof folie van de papieren inhoud) zijn prima afspraken te maken met de ketenpartijen. Duidelijk is wel dat de burger de papieren reclame niet afwijst. Integendeel! En dat geldt ook voor de retail. Voor het winkelbedrijf dat het niet gemakkelijk heeft, is huis-aan-huis reclame zelfs bittere noodzaak. Bijna 30% van de omzet is gerelateerd aan deze vorm van marketing. Meer informatie over de kracht van print is te vinden op www.printpower.nl.

Is reclame per e-mail eigenlijk wel duurzamer dan per fysieke post? Niet perse. Reclamedrukwerk staat bekend als een van de meest effectieve vormen van marketing. Het effect is hoger dan een digitale mailing, zowel het bereik als de respons. Het verzenden van een e-mail kost energie en levert CO2-uitstoot op. Hoe zwaarder de e-mail (bijlagen, illustraties) hoe meer uitstoot. Aan iedere e-mail kleven ook nog eens 95 spam mails die de ontvanger niet ziet, maar die wel extra energieverbruik tot gevolg hebben en het netwerk belasten. We lijken ons dit nauwelijks te realiseren. De inhoud van de mail is gedematerialiseerd en heeft dus blijkbaar geen effect op het milieu. Niets is minder waar! Papier heb je in de hand. De link met een boom kan worden gemaakt. Echter, een papieren mailing mag dan circa twee maal zoveel CO2-uitstoot opleveren als een digitale mailing, met een in bepaalde gevallen tot zeven maal hogere effectiviteit kan de papieren mailing veel milieuvriendelijker uitpakken. Hoeveel e-mails moet ik wel niet sturen voor een vergelijkbaar effect?

Bij duurzaamheid gaat het om het maken van bewuste keuzes. Inzet van het juiste middel voor het beoogde doel is efficiënt en effectief en voorkomt onnodige vervuiling. Bewustmaking over de implicaties van mediagebruik op milieugebied moet niet alleen betrekking hebben op papier, ook op andere media. Dat geldt ook voor beleid. Milieugedreven beleid is vaak slechts een kostenoverweging waarbij een eerlijke vergelijking ontbreekt. Met kostenreductie is niets mis, met greenwashing wel. De hernieuwbare grondstof, CO2-opslag, duurzame productie en geweldige recyclingcijfers maken van papier juist een duurzaam medium. Marketing bedrijven met papier is niet vies!

Erik Timmermans