De Monsterkamer

Persbericht: Munken presenteert: Art Workshop – De Munken Gids voor Ongestreken Papier

Een nieuwe overzichtelijke gids in begrijpelijke taal voor een beter drukresultaat op ongestreken papier. Volgens Arctic Paper wordt een goede drukkwaliteit op ongestreken papier bereikt als het uiteindelijke drukresultaat voldoet aan de verwachtingen die werden gesteld bij de oorspronkelijke papierkeuze. Dit is vooral een kwestie van communicatie. Arctic Paper wil hieraan bijdragen door zijn uitgebreide kennis van ongestreken papier te delen en brengt Art Workshop – De Munken Gids voor Ongestreken Papier uit.

Wat betekent kwaliteit, als je het over drukwerk hebt? Wie beslist hierover als het uiteindelijk een kwestie van smaak is? Volgens Martin Folkelind, Marketing Manager bij Arctic Paper, wordt kwaliteit bereikt als het resultaat voldoet aan de verwachtingen. “Het heeft te maken met duidelijke communicatie tussen de verschillende experts betrokken bij de productie van het drukwerk.” Hij vervolgt: “Om een gemeenschappelijke taal te bieden bij het bespreken van kwaliteit, hebben wij een onmisbaar handboek over drukken op ongestreken papier ontwikkeld – Art Workshop – De Munken Gids voor Ongestreken Papier”.

Leerzame workshops
De Gids van ruim A4 formaat met meer dan 100 pagina’s behandelt alle vragen die kunnen opduiken tijdens het productieproces – vragen die vaak tot in detail besproken moeten worden door de klant en de drukker. “De Gids is onderverdeeld in vier leerzame ‘workshops’ over papier, prepress, druk en afwerking. Het behandelt alle stappen in het productieproces,” verklaart Martin Folkelind.

Meer kennis
Papier is een prachtig materiaal. Het is natuurlijk, hernieuwbaar, recycleerbaar en een uniek medium om creatieve ideeën over te brengen. Over de eeuwen heen, is het de basis geweest voor het vertellen van verhalen in vele verschillende culturen. Verhalen die van de ene generatie op de andere werden overgeleverd.

“De Gids zal de kennis bevorderen over hoe met ongestreken papier te werken om een bepaald resultaat te bereiken. Het gaat van de meest basic tot meer gevorderde, nieuwe informatie. Wij hopen dat het vaak als referentie zal gebruikt worden in de gesprekken tussen drukkers en klanten,” zegt Martin Folkelind.

Art Workshop – De Munken Gids voor Ongestreken Papier is te koop in de Munken shop op www.arcticpaper.com/munkenshop

Meer Art Workshops in de planning
Arctic Paper Benelux organiseert de komende maanden een aantal Art Workshops. De drukkerijen die daarbij betrokken zijn nodigen daarvoor hun relaties uit. De eerste Art Workshop was recentelijk bij drukkerij robstolk®. Ongeveer 40 genodigden luisterden aandachtig naar de uiteenzettingen van Freek Kuin, creatief directeur drukkerij robstolk® en Gerrit Verbeiren, technical commercial coördinator van Arctic Paper Benelux. Tanneke Jansen en Jacq van As, eigenaars van de drukkerij, vertelden over de mogelijkheden van drukken op ongestreken papier op de nieuwe pers die robstolk® heeft aangeschaft. Na afloop werden de ervaringen uitgewisseld over de problemen waar voornamelijk opdrachtgevers en ontwerpers tegen aan lopen bij het tot standkomen van drukwerk. Alle genodigden kregen een exemplaar van de Art Workshop – De Munken Gids voor Ongestreken Papier overhandigd.

De eerste Art Workshop bij drukkerij robstolk®