De Monsterkamer

Papierreliëfs van Jan Willem van Swigchem

De inspiratie voor zijn papierreliëfs haalt Jan Willem van Swigchem uit de natuur. De structuur van alle mogelijke elementen die wij om ons heen kunnen waarnemen en de manier waarop wij waarnemen, vormt de basis voor de vlakverdeling. Het perspectief, de opbouw van enkele elementen tot samen een hele vorm, het ritmische lijnenspel dat altijd in beweging is als de toeschouwer er aandachtig van alle kanten naar kijkt, en de wetenschap dat er zonder licht niets zichtbaar is, maken de papierreliëfs intrigerende kunstwerken. Door het altijd maar veranderende licht worden de reliëfs bovendien steeds weer ‘opnieuw’ vormgegeven. Steeds meer verborgen lagen openbaren zich aan de toeschouwer.

De verschillende lagen waaruit één papierreliëf kan bestaan worden alle met de hand gesneden. Uit het bovenste vel is het meest weggesneden, immers het vel dat hieronder ligt wordt al dan niet gedeeltelijk naar boven gevouwen. Benodigd voor deze techniek zijn een zeer goede concentratie en een vaste hand. De kleinste verbinding waarmee het papier nog zijn verband houdt is maximaal 2mm! Allereerst wordt elk vel gesneden, daarna alles gevouwen, in dit laatste stadium kan nog afgeweken worden van het oorspronkelijke concept zodat met het vouwen de vouwrichting voor elk vlak nog te veranderen is. Gebruikte papiersoort is Chromolux. Het heeft prima eigenschappen, zowel om te snijden als om te vouwen.

Meer werk van Jan Willem van Swigchem is te vinden op www.perspectivecart.nl