De Monsterkamer

Papier en milieu, een kwestie van gezond verstand en goede communicatie?

Wist u dat…?
Wist u dat Nederland qua papierverbruik behoort tot de top 10 van meest verbruikende landen in de wereld? Elke Nederlander gebruikt gemiddeld tweehonderd kilo papier per jaar [1]: dat is een halve kilo per dag. Dan is het maar goed dat de papierindustrie een indrukwekkende staat van dienst heeft als het gaat om het minder milieubelastend produceren en werken, maar ook in het beschermen van het milieu!

Grijze en groene ontwikkelingen
De papierindustrie is in het grijze verleden begonnen met recycling. Wist u dat kringlooppapier het meest milieuvriendelijke papier is, qua houtverbruik, energieverbruik, luchtvervuiling (giftige stoffen, zwaveldioxide), waterverbruik, watervervuiling en afval? In de Verenigde Staten wordt 45 procent van al het papier gerecycled. In Nederland doen we het een stuk beter: wij recyclen 77 procent van ons papier. Kringlooppapier is tegenwoordig te koop in zeer goede kwaliteit en in verschillende kleuren. Printers en kopieerapparaten lopen er niet (meer) op vast. Recycling wordt op de voet gevold door ECF en TCF, het chloorvrij produceren.

De ontwikkelingen gaan van een grijze kleur langzaam over in een groene kleur. Het verantwoord bosbeheer is een van de laatste belangrijkste ontwikkelingen, formeel gemaakt door FSC en PEFC certificaten. Recente ontwikkelingen zijn: CO2 neutraal, Lacey Act en Life Cyclus.

In de eerdere artikelen op www.monsterkamer.nl kunt u uitgebreid lezen wat de certificaten betekenen en waar de organisaties voor staan. Ik zal dit daarom niet verder uitdiepen, dit keer kiezen we niet voor de kracht van herhaling!

Als we dan toch praten over ‘wist je dat?’: het gebeurt me nog regelmatig dat als ik vertel dat ik in de papierindustrie werk, mensen het niet kunnen laten om een kritische noot te geven over het kappen van tropische regenwouden- oerbossen. Als ik dan begin te lachen, wordt dit in eerste instantie niet gewaardeerd. Om de mensen mee te laten lachen vertel ik dat dit natuurlijk onzin is. Er wordt geen hout gekapt, want tropisch hout is niet geschikt om papier van te maken. Het mag duidelijk zijn dat er dan of wordt meegelachen of dat er een stilte valt!

Weinig mensen weten dat de papierindustrie vooruitstrevend is in haar ontwikkelingen in vergelijking met andere industrieën. Het geruisloos ontwikkelen, maar ook greenwashing en negatieve publicaties dragen hier wellicht aan bij.

It’s all about communication!
Wellicht kunnen we ook voorzichtig concluderen dat een goede marketing- en communicatie strategie zou bijdragen aan een betere bekendheid met de verdiensten van de papierindustrie. Dagelijks vertroebelen we het beeld door de vele logo’s die wij creëren om aan te tonen dat we wel degelijk milieubewust bezig zijn. Tevens vermelden we graag hoe duurzaam een product of een werkwijze is, zonder duidelijk uit te leggen wat dit inhoudt. De ontvanger ziet letterlijk door de bomen het bos niet meer!

Uiteraard vallen niet alle logo’s en instanties onder de noemer greenwashing. Het feit dat het bosoppervlak de laatste jaren met meer dan 25% is toegenomen, is onder andere het gevolg van streng toezicht door FSC en PEFC. Wanneer een goed gestructureerde communicatie rondom de bestaande certificeringen en bijbehorende logo’s toegepast wordt, is het de gebruikers duidelijker waar ze nu precies voor kiezen. Natuurlijk zijn er certificeringen zoals FSC en PEFC die al breed bekend zijn. Mede doordat deze certificeringen al verschillende jaren actief zijn en men er veel eenduidige informatie over kan vinden, is het bekend waarvoor deze organisaties staan en hoe zij werken.

Wanneer er nieuwe initiatieven zijn, is het juist belangrijk de communicatie er omheen transparant te houden:

• Wat betekent het certificaat?
• Wat doet de organisatie er allemaal aan om de gestelde doelen te bereiken?
• Hoe is de borging van de processen zodat bewijs geleverd kan worden dat er daadwerkelijk aan de doelen gewerkt wordt en het geen greenwashing is?

Stilstand is achteruitgang wordt wel gezegd. Het is natuurlijk goed te innoveren en daardoor certificeringen op een hoger niveau te brengen. Door de tijd heen veranderen er regels en inzichten waardoor nieuwe initiatieven ontstaan. Wat echter niet altijd wenselijk is, is innoveren om te laten zien hoe goed we met milieubehoud bezig zijn. Hiervoor worden vaak nieuwe certificaten in het leven geroepen die niet altijd even duidelijk blijken te zijn. Waardoor de geloofwaardigheid van de bestaande certificaten in het geding komt.

Het zou verstandig zijn om eens pas op de plaats te maken en duidelijkheid te creëren over de onderlinge verschillen tussen de certificaten. Hierdoor kan het nut van een certificaat aangetoond worden. Je zou kunnen zeggen dat er voor elk certificaat een soort van implementatie in de markt nodig is. Hiermee bereik je dat mensen er aan kunnen wennen en zich erin kunnen verdiepen. Je ziet dat er door de grote hoeveelheid aan certificaten snel verwarring ontstaat.

Laten we het met zijn allen niet complexer maken dan nodig is en alleen certificaten voeren die daadwerkelijk bijdragen aan milieubehoud en waarvan duidelijk is welk doel zij dienen. Een certificaat dat zijn nut heeft bewezen, heeft veel meer waarde dan weer een nieuw logo met een onduidelijke beschrijving.

Papier en milieu, een kwestie van gezond verstand en goede communicatie!

[1] Koninklijke VNP