De Monsterkamer

In de boekwinkel: Dossier Fernand Baudin

Dossier Fernand Baudin, cover

Dossier Fernand Baudin, cover

De catalogus van de vijfde editie van de Fernand Baudin Prijs (Prijs voor de Best Verzorgde Boeken uit Brussel en Wallonië) brengt niet alleen een hommage aan de Laureaten, maar ook aan Fernand Baudin, de Belgische typograaf naar wie de Prijs vernoemd is. Het boek is ontworpen door Coline Sunier en Charles Mazé, Laureaten van de Fernand Baudin Prijs 2011. Het boek bestaat uit twee delen: het eerste boek – het “Dossier Fernand Baudin” – heeft als ambitie om een nieuw referentiewerk te worden over de auteur Fernand Baudin en het tweede deel is gewijd aan de bekroonde boeken.

FERNAND BAUDIN (1918-2005) is een Belgische boektypograaf of “typografisch vormgever”. Als onderwijzer, auteur en spreker legde hij zich toe op de geschiedenis en het onderwijs van het schrift en het boek. Hij was ondervoorzitter van de ATypI (l’Association Typographique Internationale), lid van de l’École de Lure, van de organisatie van de Graphica Belgica Prijs en van CERT (Centre d’étude et de Recherche Typographique). Referentiewerken van zijn hand zijn La Typographie au tableau noir (1984, Paris: Retz) en L’Effet Gutenberg (1994, Paris: Éditions du Cercle de la Librairie).

Het DOSSIER FERNAND BAUDIN is het resultaat van onderzoek verricht in het Fonds Fernand Baudin, de archieven die Baudin in 2002 overgedragen heeft aan de Université libre de Bruxelles. Het Dossier omvat een selectie teksten, uit de periode 1958 tot en met 1998, geschreven of vertaald door Baudin, onuitgegeven of gepubliceerd in diverse tijdschriften of gebracht tijdens bijeenkomsten in Europa en de Verenigde Staten. Gereproduceerd onder de vorm van facsimile’s, brengt deze verzameling teksten de verschillende bezigheden van Baudin in kaart et schetsen ze een representatief beeld van de ideeën die hij gedurende zijn loopbaan ontwikkelde en verdedigde en van het professioneel en vriendschappelijk netwerk dat hij uitgebouwd heeft.

Pagina uit binnenwerk

Pagina uit binnenwerk

Pagina uit binnenwerk

Naar aanleiding van deze publicatie werden twee lettertypes ontworpen: Fernand Baudin Bille en Fernand Baudin Feutre. Het gaat om digitale interpretaties van Baudins handschrift in balpen (bille) en in viltstift (feutre).

Uitgever Prix Fernand Baudin Prijs ASBL
Grafische Vormgeving Coline Sunier & Charles Mazé
Druk en binden Cassochrome
Lettertypes Fernand Baudin Bille, Fernand Baudin Feutre, Mercator
Papier Munken Print White 1.5 70, Munken Print White 1.5 115g,  Munken Print White 1.5 300g
Talen Frans, Engels, Nederlands
Afmetingen 210 x 297 mm
Aantal pagina’s Boek 1: 224. Boek 2: 48
Oplage 800 exemplaren

Prijs 15,- euro

Het boek is verkrijgbaar in De Monsterkamer, geïnteresseerden kunnen een bezoek brengen aan onze boekwinkel in De Monsterkamer of een mailtje sturen aan info@www.monsterkamer.nl.