De Monsterkamer

Fotoverslag Richard Niessen: Letters to the Minister

Op 20 juni 2019 gaf Richard Niessen in De Monsterkamer een uitgebreide en geïllustreerde lezing over zijn Brieven aan de Minister en over de achtergronden van Het Paleis van Typografisch Metselwerk.

Dit was de eerste avond in de serie Counterpoints in Graphic Design. Onder deze titel wil De Monsterkamer een podium bieden aan ontwerpers die alleen of collectief een tegenbeweging op gang brengen waarbij de autonome ruimte van het vakgebied wordt gekoesterd of verdedigd. Met de geplande serie hopen we meer aandacht te genereren voor dergelijke initiatieven die afwijken van de mainstream.

Justina Nekrašaitė maakte het fotoverslag.
Organisatie: Bregt Balk en Esther Krop.