De Monsterkamer

Een brug tussen Orient en Occident

Met haar papieren serviezen laat Siba Sahabi vergane beschavingen weer tot leven komen. Ze gebruikt haar Duits-Perzische achtergrond in haar ontwerpen om aan te tonen dat integratie van de oosterse met westerse cultuur naar vernieuwing en culturele rijkdom heeft geleid.

“Ik heb een Perzische naam, maar spreek Nederlands met een Duits accent. Als dochter van een Perzische vader en een Duitse moeder speelt de verbinding van twee culturen in mijn werk een centrale rol. Ik creëer vaatwerk van papier – theepotten, glazen en potten – die geïnspireerd zijn door de geschiedenis van oosters en westers serviesgoed. Ik richt me op serviesgoed, omdat deze voorwerpen alledaagse gewoonten en waarden van de bijbehorende cultuur weerspiegelen.

In mijn werk probeer ik fragmenten van het verleden, die ergens in tijd en ruimte zoekgeraakt zijn, terug te vinden en opnieuw te vangen. Ik geef de fragmenten uit vroeger tijden nieuwe betekenis door ze te verbinden met hedendaagse vormgeving. Mijn doel is het tonen van voorbeelden uit ons cultureel erfgoed die een succesvolle versmelting inhouden van twee of meer culturen. Zo wil ik laten zien hoe het integreren van de oosterse met westerse cultuur naar vernieuwing en culturele rijkdom heeft geleid.

Papier werd meer dan tweeduizend jaar geleden in het verre Oosten ontdekt en kwam pas duizend jaar later via het Midden-Oosten naar Europa. Het materiaal is goedkoop en recyclebaar. Wat me fascineert is dat papier kwetsbaarheid en vergankelijkheid uitstraalt. Mijn papieren objecten zijn sterk gebonden aan het hier en nu. Ze staan los van hun oorspronkelijke functie als gebruiksvoorwerpen en fungeren als verhalenvertellers die anekdotes uit het verleden opdissen.

Ik vind het een uitdaging om uit het platte materiaal een driedimensionale sculptuur te laten ontstaan. Hiervoor heb ik een eigen ambachtelijke techniek ontwikkeld die bestaat uit het snijden, rollen en lijmen van papierstrepen. Op die manier ontstaan objecten die overeenkomsten met keramiek vertonen.

Ik werk met behang omdat het dikker en steviger is dan gewoon papier. Verder verkleurt behang nauwelijks onder invloed van zonlicht en het is in een grote hoeveelheid kleuren verkrijgbaar. Meestal kies ik voor behang met een terughoudend patroon om niet af te leiden van de vorm van mijn papieren objecten.

Bucchero
Dit is een serie van zwarte papierobjecten, geïnspireerd op keramieken voorwerpen van de Etrusken, een volk dat 800- tot 100-jaar voor Christus in Toscane leefde. Zij stookten hun aardewerk in vuur, zodat het leek alsof het van metaal was gemaakt. Het werk van de Etrusken is geïnspireerd op oosterse producten die uit Zijpen en Fenicië (nu Libanon en Syrië) werden geïmporteerd. Op die manier werd Europese materiaalkennis met Oosterse esthetiek verbonden, een mooi voorbeeld van culturele integratie die naar vernieuwing heeft geleid.

Kerameikos
Kerameikos is een Atheense wijk dat als centrum voor pottenbakkers fungeerde. Ons woord ‘keramiek’ vindt hier zijn oorsprong. De Griekse pottenbakkers ontwikkelden een esthetische stijl die tekenend is voor een hoge beschaving. De Atheense kunsthandwerkers hebben zich echter vooral laten inspireren door gebruiksvoorwerpen uit het Midden-Oosten. Voorwerpen die via de handel werden ontdekt en vaak uit meer hoogwaardige materialen bestonden zoals de Egyptische Alabastron (parfumfles) uit albast, Lydische Lydion (vaatwerk voor zalfolie) uit metaal en Perzische rhyton (beker) uit koeiehorens. De waarde van het antieke gebruiksvoorwerpen is inmiddels niet meer gebaseerd op de waarde van het materiaal zelf, maar vooral op esthetische stijl en ambachtelijke vaardigheiden.”

Door Siba Sahabi
Alle foto’s door: Karin Nussbaumer, Maayan Ben Gal en Annemarijne Bax