De Monsterkamer

Body Type, symbool van de vrije geest

Body Type is de heruitgave van het legendarische blote meisjes alfabet van Anthon Beeke uit 1969. Het is nu voor het eerst in kleur te zien en aangevuld met cijfers: Naked Numbers.

In 1969 maakte Anthon Beeke het blote meisjes alfabet. Al direct bij verschijning was het legendarisch. Zoiets was nooit eerder gedaan: het alfabet uitgedrukt in foto’s van een speelse choreografie met dartele meisjeslichamen. Anthon Beeke ontwierp het alfabet als antwoord op een nu even geroemd ontwerp, het New Alphabet van Wim Crouwel uit 1967.

Het blote meisjes alfabet van Anthon Beeke en het New Alphabet van Wim Crouwel waren confronterende statements. Het ontwerp van Crouwel was een filosofische studie naar een letter voor de toekomst, die gelezen moest kunnen worden door de computer die op komst was. Het ging hem om een poging de verwachte nieuwe techniek in tekens zichtbaar te maken. Het was een visionair alfabet. De letters van Beeke waren een directe uitdrukking van wat er in die jaren speelde, van een nieuwe, bevrijdende jeugdcultuur die er was ontstaan. Ze weerspiegelden de opwindende onrust die er heerste.

Het alfabet van Anthon Beeke trok onmiddellijk de aandacht, als zelfstandig ontwerp en als uitdrukking van de jaren zestig. Het werd gezien als een uiting van bevrijding van benepen seksuele taboes, als een teken dat bloot niet vies en voos was, maar van grote klassieke schoonheid en bovenal onschuldig. Er is daarna nooit meer iets mee gedaan. Het was geen werkbaar alfabet. De letters waren hooguit te gebruiken voor een initiaal of een enkel woord. Zijn alfabet raakte, buiten een kleine kring van grafische ontwerpers en liefhebbers, vergeten. Het werd een verborgen schat, een legende uit die roerige jaren zestig.

Het is nu weer opnieuw uitgebracht en voor het eerst in kleur, de eerste uitgave was in zwart-wit. De cijfers waren in 1969 achterwege gebleven. Het oude legendarische alfabet is nu uitgebreid met cijfers: weer met ranke meisjeslijven zoals toen én met de stevige lichamen van zwarte jongens, als een uitdrukking van de tijd waarin we nu leven.

In het ontwerp van René Knip is deze heruitgave ook een reconstructie, met een knipoog, van die confrontatie tussen de twee ontwerpers in de jaren zestig en een hommage aan de Kwadraatbladen waarin hun alfabetten toen werden gelanceerd.

Body Type bestaat uit een luxe cassette van 31 x 31 x 6 cm en bevat drie onderdelen: de letters van toen en de cijfers van nu afzonderlijk op kaarten gedrukt, een cahier met het verhaal over het ontstaan en de geschiedenis van het alfabet en een blok met de letters waarmee je letterslingers kunt maken om zo dit alfabet tot leven te brengen in woorden en teksten.

Met een voorwoord van Wim Crouwel en een inleiding van Willem Ellenbroek.

Uitgever: Spinhex & Industrie Drukkerij, Amsterdam. Prijs 125 euro.

ISBN 978-90-817859-0-7

Body Type is te bestellen bij Nijhoff & Lee Boekhandel: www.bijzonderecollecties.uva.nl.webwinkel

Body Type wordt vrijdag 2 september gepresenteerd in de aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411, om 17.00 uur. Het eerste exemplaar wordt dan aangeboden aan Wim Crouwel.

(Zie ook het artikel in de Volkskrant van vrijdag 26 augustus 2011):