De Monsterkamer

Nicole Martens

Nicole Martens is sinds haar afstuderen in 2005 werkzaam als zelfstandig ontwerper. Haar portfolio bestaat met name uit projecten en opdrachten uit zowel het culturele, artistieke en commerciële veld. Haar werken kenmerken zich door sterk grafisch en typografisch karakter.
Ze positioneert zichzelf tussen kunst (autonoom) en ontwerp (toegepast) en onderzoekt nieuwe gebieden met gegeven contexten; gebruikmakend van diverse media. Haar werk gaat over chaos and structuur; hoe informatie uitdagend en inspirerend te structureren en beelden te creëren. Ze schroomt niet om bestaande systemen te bevragen, onderuit te halen en zo nieuwe te laten ontstaan. Met of zonder concept, conventies worden altijd bekritiseerd. Verandering is goed, in het bijzonder wanneer het de gebruiker en het publiek confronteert; het houdt ze scherp.

De schijnbaar tegenstrijdige, maar afhankelijke relatie tussen Natuur en Cultuur; Emotie en Ratio; Evolutie en Creatie (Maakbaarheid) zijn belangrijke thema’s in haar werk. Als mens, ontwerper en kunstenaar streeft ze altijd naar een harmonieus geheel.

www.nicolemartens.nl
Artikelen van Nicole Martens

Nicole Martens over papier
01/07/2012 door