De Monsterkamer

75B (Loes Verstappen)

75B werkt met en zonder opdrachtgevers. Als ze iets in hun hoofd hebben vertalen ze het in een zichtbare vorm, zodat ook anderen er kennis van kunnen nemen. Dat vertalen heeft tot gevolg dat nieuwe dingen ontstaan. Soms lijken het kopieën van ‘gewone’ dingen, soms zijn het abstracties die alleen naar zichzelf verwijzen. Vanuit een voorliefde voor kleinschalige subculturele initiatieven ontstond een oeuvre waarmee ook prestigieuzere kunstorganisaties zich in durfden laten. Dankzij deze ontwikkeling heeft 75B kunnen blijven nadenken over hun bestaan en de uitdrukking daarvan. In een studio in Rotterdam wordt onder leiding van Pieter Vos en Rens Muis continu gewerkt aan projecten. Als deze worden gerealiseerd dragen ze de signatuur 75B. Of deze productie ooit op houdt is niet te voorspellen, ook niet door de ontwerpers zelf.

www.75b.nl
Artikelen van 75B (Loes Verstappen)

75B over papier
01/06/2012 door